Workshop – Mladý líder na vidieku

Človek, ktorý nie je ľahostajný k životu. Tak jedná účastníčka vzdelávania definovala lídra, ktorý žije na vidieku alebo v malom meste. Rada mládeže Žilinského kraja realizovala 26.-28.9.2014 v Terchovej vzdelávací workshop pre 15 mladých ľudí, ktorí žijú na vidieku alebo malom mestečku. Vzdelávanie bolo zamerané na podporu sociálnych zručnosti v komunikácií a tímovej práci, na poznatky o fungovaní samosprávy a miesta mladých ľudí v nej.

Vzdelávanie bolo súčasťou projektu „ RYS – Rural Youth Support“ podporenom Národnou agentúrou programu Mládež v akcii.


Je to 2-dňový workshop určený pre mladých vedúcich, príp. mládežníckych vedúcich, ktorí žijú na vidieku. Témami workshopu budú: organizovanie mládežníckych podujatí, manažment dobrovoľníkov, projektový manažment, plánovanie, time-management, európsky pohľad na participáciu. Počas workshopu budú využité metódy neformálneho vzdelávania: práca v skupinách, diskusia, brainstorming, prípadové štúdie, rolové hry.

 

Viac informácií nájdete v Pozvánke na workshop.

rys_workshop