Súťažné videá

Klin (Dominik Tomaštík)


Východná (Daniela Girašková)


Zubrohlava (Erika Hušlová)


Tvrdošín (Daniel Kozoň)


Vysoká nad Kysucou (Mária Štefková)


Novoť (Mária Črchlanová)


Orava (Mária Črchlanová)