O projekte

Projekt RYS (Rural youth support) – Podpora mládeže vidieka (Mládež v akcii 1.2) sa zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu mladých ľudí, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach v Žilinskom regióne. Projekt prichádza s podporou pre miestny rozvoj a pre zvýšenie motivácie a záujmu mladých ľudí o život na vidieku. Zároveň prispieva k rozvoju vidieckeho turizmu a podporuje spoluprácu mladých ľudí s miestnou samosprávou.

Ciele projektu:

- rozšíriť vedomosti vidieckej mládeže o miestnych kultúrnych, historických a turistických atrakciách

- zvýšiť úroveň zručností vidieckej mládeže v oblasti komunikácie, tímovej práce, organizačných a technických zručností

- identifikovať mládežníckych lídrov žijúcich na vidieku

Projekt bude trvať po dobu 6 mesiacov a dá príležitosť 80 účastníkom.

Za celým projektom stojí neformálna skupina mladých ľudí zo Stredoškolského parlamentu Žilinského kraja.