O videosúťaži

Trvanie súťaže:

od 1. júla do 15. septembra 2014

Cieľová skupina:

mladí ľudia zo všetkých obcí Žilinského kraja

Téma:

prezentačné video o miestnych, turistických, kultúrnych, historických a prírodných pamiatkach, rozhovory so zaujímavými ľuďmi žijúcimi vo vašej obci, informácie o miestnej samospráve a ich aktivitách pre mladých ľudí atď.

Súťažné podmienky pre video súťaž organizovanú v rámci projektu RYS – Rural Youth Support

- Súťaž prebieha na území Žilinského kraja

- Súťažiť môže jednotlivec, alebo aj skupina vo veku od 15 – 30 rokov

Ako postupovať?

- Vytvoríš video v požadovanom formáte, ktoré bude mať svoj názov, nezabudni do videa vložiť záber s logami, ktoré nájdeš v sekcii “Na stiahnutie”

- V prípade použitej hudby uvedieš zdroj a autora hudby (nezabudni, že na použitie hudby musíš mať súhlas od autora, avšak na internete nájdeš aj mnoho hudobných diel, na ktoré nepotrebuješ autorské práva napríklad Youtube Audio Library)

- Nahráš na www.uschovna.cz

- Pošleš nám odkaz na stiahnutie na naše emaily: frantisek.sturek@rmzk.sk , petra.poklonova@rmzk.sk

- Spolu s odkazom na mail: frantisek.sturek@rmzk.sk nám pošleš aj tieto informácie, ktoré sú aj prihláškou do súťaže:

o Názov obce

o Meno a priezvisko autora

o Adresa autora

o Vek autora

o Názov videa

o Stručný popis k videu – miesto a dátum vzniku, čo video zobrazuje

- S odoslaním videa automaticky súhlasíš aj s podmienkami súťaže (Viď pravidlá súťaže)

Účasť v súťaži

- Súťažiaci musia poskytnúť všetky požadované informácie – meno, priezvisko, názov vide, e-mail alebo telefónny kontakt

- Každý súťažiaci nahrá video na server www.uschovna.cz a pošle nám odkaz na stiahnutie.

- Video príspevky musia byť originálne a musia obsahovať pred tým nepublikovanú prácu, aby neboli porušené žiadne z autorských práv. Prihlásené videá musia byť v slovenčine alebo so slovenskými titulkami.

- Video príspevky nesmú obsahovať žiadne urážlivé alebo hanlivé výrazy. Rovnako nesmú byť svojim obsahom nevhodné alebo diskriminujúce.

Spôsob výberu najlepšieho videa

- Súťaž bude ukončená dňa 30.8.2014 o 24:00 hod. Autori príspevkov zaslaných po tomto termíne nebudú mať nárok na účasť v súťaži.

- Porota, ktorej zloženie bude oznámené v priebehu súťaže na stránkach rys.rmzk.sk vyberie 10 najlepších videí do 15.9.2014

- Od 15.9.-30.9.2014 bude môcť široká verejnosť vybrať v otvorenom hlasovaní 3 najlepšie videá. Spôsob hlasovania bude oznámený na rys.rmzk.sk

- Víťazi budú známi 2.10.2014, vyhodnotenie a odmenenie bude na konferencii v októbri, na ktorú budú víťazi pozvaní.

Technické požiadavky

- Video musí byť v niektorom z bežných video formátov (MPEG-2, MPEG-4. WMV, AVI, FLV), jeho minimálna kvalita musí byť aspoň PAL 720×576 a dĺžka nesmie presiahnuť 5 minút

Naše rady

- Ak budete pripravovať rozhovor s nejakou zaujímavou osobnosťou, je potrebné požiadať danú osobu o súhlas so zverejnením.

Dbajte na:

- Video k téme!

- Majte na pamäti, že máte len 5 minút na to, aby ste divákov zaujali.

- Uistite sa, že je Vám vo videu rozumieť!

- Dôkladne si prečítajte a dodržujte pravidlá súťaže.

- Majte na pamäti, že Vaše video nesmie prekročiť svojou dĺžkou stanovený limit. Videá dlhšie než 5 minút budú zo súťaže vylúčené.

- Buďte kreatívni!

- Nájdite unikátny spôsob ako povedať Vašu myšlienku, skúsenosť alebo odporúčanie.

- Pamätajte na to, že všetky príspevky musia byť v slovenskom jazyku alebo so slovenskými titulkami.

Vyvarujte sa:

- Neodchyľujte sa od témy!

- V prípade, že použijete hovorené slovo, snažte sa znieť prirodzene. Zamedzte tomu, aby ste zneli ako keď čítate z predlohy!

- Nestrácajte čas predstavovaním sa!

- Ak používate obrázky, videozáznam alebo hudbu, neporušujte autorský zákon!!!

- Neposkytujte nepravdivé či neúplné osobné informácie (Viď pravidlá súťaže)