«

»

Sep 30

Mladý líder na vidieku

Človek, ktorý nie je ľahostajný k životu. Tak jedná účastníčka vzdelávania definovala lídra, ktorý žije na vidieku alebo v malom meste. Rada mládeže Žilinského kraja realizovala 26.-28.9.2014 v Terchovej vzdelávací workshop pre 15 mladých ľudí, ktorí žijú na vidieku alebo malom mestečku. Vzdelávanie bolo zamerané na podporu sociálnych zručnosti v komunikácií a tímovej práci, na poznatky o fungovaní samosprávy a miesta mladých ľudí v nej.

Vzdelávanie bolo súčasťou projektu „ RYS – Rural Youth Support“ podporenom Národnou agentúrou programu Mládež v akcii.