«

»

Sep 08

Workshop “Mladý líder na vidieku”

Kde: Hotel Gavurky, Terchová
Kedy: 26.-28.9.2014
Prihlásiť sa do: 22.9.2014

Workshop bude zameraný na výmenu a získavanie informácií a skúseností s prácou s mládežou na vidieku (napr. plánovanie a organizovanie mládežníckych podujatí na vidieku, spolupráca so samosprávou, základy projektového manažmentu, a pod.). Na workshope budeš mať možnosť spoznať nových zaujímavých ľudí, získať nové kontakty, informácie, nadviazať spoluprácu atď. …

Viac info v POZVÁNKE

rys_workshop